Scrisoare deschisă adresată demnitarilor români

Bună ziua, doamnelor şi domnilor!
Pardon de expresie! Forma corectă de salut ar fi, „Vai de zilele noastre! Ce-aţi făcut din noi, neisprăviţilor?”
Pentru că ne-aţi sigilat destinele în zodia perdanţilor, voi face un salt peste cuvenitele formule de politeţe şi vă întreb abrupt: dacă fostul comandant al Penitenciarului Rîmnicu Sărat, Alexandru Vişinescu, a fost trimis în judecată pentru crime împotriva umanităţii şi drept urmare a fost condamnat la 20 de ani de închisoare, urmând să fie şi degradat militar, voi, cei care în ultimii 25 de ani, pretinzînd că aţi condus România, aţi devastat-o, aţi vîndut-o, aţi pustiit-o, ce meritaţi? Chiar dacă decizia nu este definitivă, putînd fi atacată, fie şi după o jumătate de secol, această vişinată expirată, va plăti pentru ororile comise.
Torţionarul Vişinescu se face vinovat de moartea şi de maltratarea a zeci, poate sute de detinuţi politici. Voi, cei care vă faceţi vinovaţi de distrugerea, fără precedent, a României, a unui popor, ce pedepse meritaţi?

– guvernele post-decembriste care s-au perindat la conducerea ţării în ultimii 25 de ani, au distrus, au falimentat, au privatizat defectuos ori au vîndut la fier vechi, peste 1.200 de mari întreprinderi româneşti. Drept urmare, peste jumătate din forţa aptă de muncă a plecat în Italia, Germania, Spania, Franţa… Unii muncesc pentru ei şi pentru familiile abandonate în ţară, alţii fură, cerşesc, ucid în numele supravieţuirii;
– în anul 1989, România nu numai că nu avea datorii externe, ci dispunea de 18 miliarde de dolari, care se constituiau din lichidități bancare sub formă de rezerve valutare şi de creanţe generate de exporturi. Unde au dispărut aceste sume?
– ne-aţi minţit, ne-aţi furat, ne-aţi devastat ţara, aţi creat condiţii optime reducerii populaţiei „pe căi naturale”. Natalitatea scade îngrijorător. Tinerii sînt ignoraţi;
– aţi pierdut (cedat) cu acte, moştenirea Gojdu;
– aţi pierdut pentru totdeauna tezaurul României încredinţat spre păstrare Moscovei;
– tot sub… conducerea voastră, România a fost scosă de pe lista producătorilor de aur, pierzînd astfel dreptul de a folosi poansonul BNR. În aceste condiţii, orice producator de aur din Romania trebuie sa apeleze la un laborator acreditat, ceea ce înseamnă costuri suplimentare pentru inscripţionarea lingourilor;
– tot la pierderi se încadrează şi Pavilionul naţional– simbolul care indică naţionalitatea navei. Cu alte cuvinte, dacă am rămas fără flotă, la ce i-ar mai folosi Autorităţii Navale Române, Pavilionul românesc?!
– unde sînt sumele enorme care constituiau fondul de pensii în 1989?
– unde sînt banii Fondului Solidaritatea?
– ce s-a întîmplat cu fondurile UTC, PCR şi ale Sindicatului socialist? Dar cu patrimoniul acestora, ce aţi făcut?

„În spatele fiecărei mari averi se află o fără-de-lege.” – aprecia Honore de Balzac. Voi cum veţi justifica traiul regesc şi averile colosale pe care vi le-aţi permis?

– aţi pritocit legi cu dedicaţie pentru grupuri de interese, legi care nu au nicio legătură cu poporul român, cu interesele ţării;
– prin complicitate, aţi contribuit la distrugerea fondului forestier, la înstrăinarea tuturor resurselor României;
– sub pretextul retrocedărilor, aţi înstrăinat clădiri monumente istorice, numeroase sedii de muzee, de şcoli, licee, grădiniţe, clinici medicale, dar şi terenuri intravilane;
– sînteţi devoratori nativi, aţi acceptat liberalizarea vînzării terenurilor, care va conduce la pierderea definitivă a României. După cum aflăm din scrierile domnului Eminescu, ţara a mai fost devorată dar „Matei Basarab răscumpăra cu bani din visterie, pămînturi încăpute pe mîini străine; astăzi trei din patru părţi ale acestor pămînturi sînt în asemenea mîini. Se înţelege că cu pământul trec drepturile publice, cu acestea Parlamentul, cu Parlamentul puterea.” Vom mai avea un Basarab care să răscumpere ceea ce aţi înstrăinat voi? Greu de crezut!
– actul de justiţie se face esenţialmente, pe baza interceptărilor convorbirilor, a iscoadelor, a trădărilor, a turnătoriilor numite parşiv, „denunţuri”, pe şantaj. Toate acestea, cu acordul sau la comanda voastră;
– Academia Română asistă fără nicio reacţie, la mutilarea Limbii române, care este memoria neamului. Desigur, şi primii demnitari ai ţării fac excepţie de limba română. A vorbi la întîlniri cu protocol de grad zero, în limba poporului pe care pretinzi că îl conduci, reprezintă o formă de respect faţă de acesta. De ce oare, Angela Merkel, François Hollande, Vladimir Putin, Sergio Mattarella şi alţi lideri vorbesc exclusiv în limbile oficiale ale ţărilor ai căror conducători sînt? Pot fi bănuiţi aceştia că sînt doar vorbitori ai unei singure limbi? În mod evident, nu!
– dominaţi de instincte primitive, de interese private ori de grupuri infracţionale, aţi procedat astfel încît funcţiile cele mai importante în stat au fost ocupate exclusiv, de indivizi numiţi pe cu totul alte criterii decît cele ale competenţei. De aici, dezastrul;

Histrionici, cu o ereditate fisurată, defectuoasă, ne-aţi amputat încrederea. Sub pretextul libertăţii de exprimare, aţi mutilat adevărul, astfel încît, adesea, viaţa pare mai dureroasă decît moartea.

– aţi contribuit la distrugerea agriculturii, astfel încît românii consumă furaje chimice de import. Drept consecinţă, România este pe locuri fruntaşe în Europa, chiar şi în lume, la numeroase afecţiuni cronice;
– aţi instrumentat complicităţi pentru a vă însuşi tone de bani din licitaţii organizate în folosul vostru;
– sînteţi abstracţi, aţi banalizat declinul. După 25 de ani de „reformă” a învăţămîntului, cei mai mulţi au diplome şi din ce în ce mai puţini, au studii. Nenumăraţi semianalfabeţi cu diplome, deţin funcţii importante în stat, de aici, consenciţele dezastruoase;
– sistemul sanitar, de asemeni, l-aţi reformat astfel încît, s-au înmulţit cimitirele;
– o devastatoare inflaţie a răului devorează ceea ce a mai rămas din noi. „România apare ca o ţară devastată de frici şi de percepţia unor pericole care pîndesc individul, comunităţile sau chiar ţara în totalitatea ei, la tot pasul. Universul social al românului pare populat de nesiguranţă şi incertitudini, de spaime şi viitoare pericole care îl determină la acţiuni sau reprezentări fataliste sau pesimiste cu privire la viitor” – se arată în analiza datelor unui studiu IRES, realizat în luna mai 2015. „Riscuri precum nesiguranţa locului de muncă sau cel legat de somaj sînt cele cu care ne-am obişnuit în ultimele decenii, dar la ele se adaugă mai nou terorismul, riscurile alimentare, poluarea, accidentele nucleare. Românii sînt tot mai speriaţi de traficul şi consumul de droguri sau de riscul unui război în zonă” – se mai arată în acelaşi studiu.
– Un popor este un organism viu, care nu poate supravieţui la nesfîrşit cu demnitatea amputată!

Întorcîndu-mă la victimele criminalului Vişinescu, care trăiau în condiţii inumane, înspăimîntate, fără hrană suficientă, fără medicamente, umilite, vin şi vă întreb, victimele regimurilor voastre nu au fost tratate în mod similar? Torturati psihic, nu şi fizic, numeroşi români s-au sinucis pentru că nu au putut suporta lipsurile, spaimele. Alţii, au plecat în veşnicie la vîrste tinere, din aceleaşi cauze.

Legendara „generaţia-n blugi şi-n adidaşi”, care a îndurat lipsuri inimaginabile, condiţii inumane, care a fost exploatată diabolic pentru ca România să achite datoria externă şi pe spatele căreia Ceauşescu a reclădit România, pentru ca să aveţi voi ce fura, sînt pensionarii de astăzi, cărora nu le puteţi asigura o existenţă decentă, binemeritată, determinîndu-i să se simtă vinovaţi pentru că nu au murit înante de împlinrea vîrstei de pensionare.

Cei mai mulţi dintre seniorii de astăzi, şi-au riscat vieţile, participînd necondiţionat la evenimentele din decembrie 1989, majoritatea, fără a pretinde titluri de revoluţionari şi recompense consistente.
Morţii din decembrie ’89, victimele mineriadelor, vor rămîne îngropate şi la propriu şi la figurat?
Ce-aţi făcut din ţara lor, din truda lor, din vieţile şi din morţile lor? Credeţi că veţi păcăli soarta şi că nu veţi plăti? Poate că unii veţi avea „şansa” să nu prindeţi acele vremuri, dar vă asigur că cel puţin unii dintre voi, mai devreme sau mai tîrziu, veţi avea soarta torţionarului Vişinescu, pe care, paradoxal, statul român l-a recompensat onorabil, pînă la vîrsta de 90 de ani.

Conform hotărîrii Curţii de Apel Bucuresti, Vişinescu trebuie să plătească urmaşilor victimelor sale, 300.000 de euro, cu titlu de despăgubiri. în solidar cu Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul de Interne şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor. Chiar dacă instanţa a menţinut sechestru asigurător pe imobilul în care locuieşte Alexandru Vişinescu, cît şi pe o serie de acţiuni pe care acesta le-ar deţine la SIF, o parte din suma stabilită pentru despăgubiri, va fi suportată de stat prin instituţiile amintite, adică de noi, implicit de către urmaşii victimelor Vişinescului cel cumplit. Paradoxal sau nu, suportăm sau nu…

Ar fi multe de adăugat – distrugerea CFR, a Loteriei şi a Poştei Române, desfiinţarea cinematografelor şi implicit devastarea Patrimoniului imobiliar al România Film, deturnarea fondurilor europene şi de aici consecinţele etc, etc, etc.
Cum eu nu am autoritatea de a judeca şi de a pedepsi, conform legislaţiei româneşti în vigoare, aceste fapte care au condus la distrugerea României, am semnalat doar, apreciind că toate acestea şi numeroase altele, pot fi catalogate ca fiind cel puţin crime împotriva umanităţii.

Vă întrebaţi poate cum îmi permit să nu folosesc pronumele de politeţe cînd mă adresez unor foşti şi actuali demnitari? Explicaţia este simplă şi de bun-simţ. De vreme ce sînt per tu cu Dumnezeu, cum credţi că aş putea să mă adresez unor mincinoşi, unor trădători, unor hoţi, unor vînzători de ţară?
Cu mari rezerve, admit că nu toţi vă încadraţi în aceste categorii. Maxim 1-2 la sută, se exclud poate, dar şi aceia deliranţi, aroganţi, duplicitari…

Felicia Popaпродвижение компанииук украины 2012услуги юристадля путеществие Коттедж лапландия

68 de comentarii la „Scrisoare deschisă adresată demnitarilor români

 1. Luminar George Nando

  ….MII DE CUVINTE,SUTE DE POLEMICI. nIMENI NU ÎNDRĂZNEŞTE SĂ DEA ÎN ORDINEA AGĂŢĂRII DE PUTERE NUME ŞI FAPTE. SUTE DE ARTICOLE AU APĂRUT ÎN MASS MEDIA ,REŢELE DE SOCIALIZARE,DIVERSE SAITURI,TOŢI EXPRIMĂ ACELAŞI STRIGĂT. Sînt acum posturile private,posturi Tv pe net,emisiuni radio,TOOOŢI NE VĂITĂM…De cîţiva ani atît voci dimn mediul cazon cît şi civil îşi fac cu uşurinţă auzită vocea…dar fiecare ca şi cum ar dori să fie liderul. El spune cele mai crunte adevăruri-dar tot aşa,fără nume şi faptă. Nu încearcă să înţeleagă că aici nu mai vorbim de lupta lupului singuratic. Ei au la mînă pîrghiile unui sistem,sînt fooarte bine organizaţi iar propaganda,dezimformarea,dispariţia unei persoane cam logoreice pentru ei nu e o problemă. Mereu uităm că numai ÎMPREUNĂ AVEM ŞANSE DE IZBÎNDĂ….sigur,ştiu ,ne este frică de trădări şi trădători…aşa a fost şi tot aşa va fi de-a lungul istoriei. Dar dacă se bate moneda doar pe aspectul ăsta……Probabil că se va iniţia lupta în ilegalitate cu diferenţa că astăzi nu mai luptăm pentru idealuri absurde frumos colorate ci este vorba despre existenţa noastră ca popor ca stat unitar independent,

  Răspunde
 2. Dan

  Evident că este o caracterizare reală,dar nu mai sunt mari șanse să fie mai bine! În România corupția,mafiotismul a ajuns la stadiul de ideal în viața celor care fac politică! Justiția e a lor și circul ieftin e de antologie.. Nu mai vorbim de presă care e tot a lor și manipulează populația scârbită!Ne meritam soarta,reactiile oamenilor sunt nule,se complac…. Sper sa greșesc!!!

  Răspunde
  1. Felicia Popa Autor articol

   În opinia mea, nu greșiți. Important este să nu dezarmăm. România, Planeta au mai parcurs astfel de perioade care au fost depășite, nu înainte însă de a achita nota de plată…. Vă mulțumesc.

   Răspunde
 3. emil

  Mi se pare pierdere de timp a adresa astfel de scrisori unor infractori care conduc Romania. Multi dintre ei sunt analfabeti, iar celorlalti nu le pasa oricum de ce scriem sau zicem noi. A discuta la modul serios despre ei e pierdere de timp. Un singur remediu este pentru ei…puscaria!

  Răspunde
 4. George Constantinesu

  Stimată doamnă,
  Am citit cu emoţie mesajul dv. şi vă felicit pentru efortul depus pentru caracterizarea principalelor momente care ne-au marcat viaţa în ultimii 26 de ani…!
  Aş adăuga un singur element şi anume faptul că ar trebui să accentuăm şi să fim conştienţi cu toţii că toate belelele care au curs peste capetele românilor au ca punct de plecare RĂUL ORIGINAR, anume confiscarea şi deturnarea Revoluţiei din 16-22 dec. 1989 de către ION ILIESCU, „cel mai cinstit si curat” component al găştii de derbedei care au devalizat România, aflată acum în coada Europei..! Clica îmbogăţiţilor sfidează marea masă a populaţiei sărăcite şi fără viitor! Strigător la Cer….!!!
  Vă doresc numai bine !

  Răspunde
 5. Gheorghe C. Rosca

  Bună Ziua!
  Pentru A FACE ceva (orice), trebuie să utilizezi pîrghiile care ţi se permit! Nouă ne-au mai rămas doar … cuvintele. Mai ales acestea, pot fi şi trebuiesc a fii organizate şi utilizate. Distribuite spre conştientizare publică. Stabilit un ţel, propus nişte metode, trecut la fapte şi păstrată consecvenţa. Chiar dacă „de la bun început” nu intrăm într-un CONSENS.
  Pentru A FACE acum ceva, trebuie să intrăm în „sistem”, adică să utilizăm pîrghiile existente (deocamdată nu sunt altele). Suntem disipaţi (de fapt, suntem toţi pe cont propriu) şi ni se doreşte o împrăştiere şi mai mare – deja există „partide” cu minim 3 membrii!? – atunci „să stăm” împrăştiaţi!!
  Să ne unească doar cuvintele (cît încă mai avem internet), dar … DAR, să ne cunoaştem reciproc, faţă în faţă, prin stabilirea unor întîlniri ÎN ACEST SCOP (în scopul de a fii vii, de a participa, de a ne saluta, de a ne vedea unii pe alţii, în fine … de a face un prim contact FIZIC), deci de a exista şi concret (în mod real), nu doar virtual (adică … VIRTUAL = un fel de a ne îmbăta cu apă rece). Şi să ne căutăm unii pe alţii în continuare – valuri-valuri – pînă devenim Ocean.
  Doamnă Felicia Popa, vă rog să faceţi un articol în acest sens! Cine va lua cunoştinţă de articol, cine va participa la „întrunirea” … din parc, de la cafenea, de la ceasul de la Universitate, de oriunde va fi stabilită ACEASTĂ întîlnire, … vom trăi şi vom vedea!!!
  Acestea sunt … cuvintele. (… „ploaia care va veniiii” …)
  Vă mulţumesc pentru răbdare!
  ~
  Cornelius, 🙂 (la 8 Septembrie 2015, Bucureşti, ora 4:39AM)(4:44)

  Răspunde
  1. Dan Bunescu

   Draga Cornelius asta cu „care ni se permit” suna ca…naiba. Dumneavoastra banuiti ce drepturi aveti ca om liber parte a contractului social in cazul in care acest contract este incalcat in mod repetat ? Ce obligatie aveti de fapt ? imi pare rau sa o spun dar romanii nu par sa mai aiba gena de oameni liberi, daca ar fi avut-o vreodata, si cred ca au avut-o.

   Răspunde
   1. Gheorghe C. Rosca

    Domnule Dan Bunescu, aşa este: NU ŞTIU. De ce spun aşa?! Pentru că aceste „drepturi” pe care dumneavoastră spuneţi că nu le cunosc, de fapt nu mai există!
    Avem „dreptul” de A NU NE OPUNE la tot ce „iese” din Parlamentul României (Legi aberante; Legi ale trădării şi distrugerii; LEGI, pentru că ASTA DEVIN, după „promulgare”)
    Avem „dreptul” de A NU NE OPUNE la implementarea şi dezvoltarea „marilor cîştiguri civilizatoare” ale Occidentului: Homosexualitatea, Lesbianismul, „stilul Gay”, respectiv „Familia” compusă din astfel de „NORMALI”, inclusiv pretenţia de a putea ADOPTA … copiii altora (căci evident, în noile condiţii – aşa VREA Dumnezeu, sărmanul! – ei NU POT AVEA, pe cale naturală)
    Avem „dreptul” de A NU MUNCI … căci nu mai avem unde! (au mai rămas ceva-ceva servicii, dar şi pentru acelea TREBUIE să dai bani, să „te şcoleşti” pentru a putea deveni paznic, sau vînzător – şi, răbdare! – cu FRACŢIE de NORMĂ. Eu însumi „am progresat”, actualmente supravieţuiesc – deci, SUNT legumă – cu practicarea meseriei de [vînzător de ziare]. Lucrez 12 ore, sunt „plătit” pentru 8 ore, dar LA OFICIAL (vai de sărmana mea pensie!) sunt încadrat cu 4 ore. Aveţi răbdare: lucrez NON-STOP, în fiecare zi, fără concedii şi „week-end”)
    Da, întradevăr: Statul ne asigură (formal, în Constituţie) condiţii de Viaţă:
    – prin desfiinţarea spitalelor şi trecerea medicilor la PRIVAT
    – prin dreptul prin LEGE ca orice angajator (privat, sau de stat) să angajeze cu FRACŢIE ce normă (neprecizîndu-se condiţiile, „practica” s-a generalizat, poporul român re-devenind „canarul galben ca un gălbenuş / cu pene moi şi ochii duşi”
    etc.
    Vă rog să mă scuzaţi! Am întîrziat … la servici! (21 Ianuarie, 2016 – ora 5:10 AM)

    Răspunde

Lasă un răspuns