Arhive etichetă: frumoşi

Estetica omului…

… pe cît de complexă, deopotrivă de simplă.
În aparenţă puternici, oamenii răi sînt vicleni, sfidători, insolenţi şi paradoxal, absenţi din propriile existenţe.
Adesea, percepuţi ca fiind nătăfleţi, cei buni sînt timizi, modeşti dar strălucitori. Spirite generoase, în gîndurile cărora poposesc îngerii.

Sîntem neobosiţi în a-i cataloga pe cei cu care interacţionăm, într-un fel sau altul, trecînd autocunoaşterea la omisiuni. Or, dacă nu ne descifrăm pe noi înşine, cum ar fi oare cu putinţă să-i înţelegem pe semenii noştri?
Oricît ni s-ar părea de ciudat, nu ne aparţinem, decît în măsura în care ne dăruim necondiţionat.
Sprijinindu-i pe cei de lîngă noi, în realitate, ne salvăm pe noi înşine, îmbogăţindu-ne. Un gest, un cuvînt, se pot constitui, adesea, într-un suport izbăvitor şi viaţa continuă…
Solidaritatea bazată pe valori pozitive, este atributul frumoşilor învingători.
эффективное продвижение сайтакак выбрать вок сковородупроверка сайта на тицReplica PR045